Ads Below Title

Ads Inside Post

Ads End Post

Hiển thị các bài đăng có nhãn Vách ngăn CNC. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vách ngăn CNC. Hiển thị tất cả bài đăng

Cắt - Khắc CNC

Tìm hiểu về kỹ thuật cắt - khắc CNC

Cắt, khắc CNC là gì?

CNC là viết tắt của từ Computerized Numerically Controlled tức là điều khiển bằng máy tính. Như vậy, cắt CNC là việc ứng dụng công nghệ CNC để cắt kim loại theo đường cong bất kỳ dựa trên sự điều khiển của phần mềm máy tính. Với cắt khắc CNC, kỹ thuật viên sẽ tạo ra một thiết kế dựa trên những gì khách hàng cần bằng cách sử dụng chương trình phần mềm như CorelDRAW hoặc AutoCAD. Khi khách hàng cảm thấy hài lòng với bản vẽ, kỹ thuật viên sẽ đặt một miếng kim loại hoặc một số vật liệu khác lên bề mặt và thực hiện công việc cắt.

vách ngăn CNC

Comments system

Disqus Shortname

Spot.IM ID

Flickr User ID

Được tạo bởi Blogger.

Gọi tư vấn ngay